C.A.G

Strategi / Digital / Design / Kampanj / Content

Med 10 växande bolag och över 300 konsulter har IT-koncernen C.A.G ett stort behov av marknadskommunikation, framförallt i syfte att attrahera nya skickliga konsulter. Vi har sedan många år tillbaka hjälpt koncernen med marknadsstrategi och kommunikation i alla typer av mediekanaler. Vi har tagit fram allt från innehåll i sociala medier till verksamhetsberättelser, trycksaker och rekryteringsmaterial.