Handelshögskolan

Nytt formspråk och nytt tilltalssätt för att locka chefer

Handelshögskolan är en av Europas ledande business schools som förädlat talang för ledande befattningar inom privat och offentlig sektor i mer än 100 år.

 

Men marknadsmaterialet man hade kunde inte kombinera arvet med spetskompetens. Så för att förändra uppfattningen hos målgruppen höga chefer så gick Handelshögskolan EXCEED till Parachute.

 

Uppdraget blev att designa och ta fram material som säljer in deras utbildningsprogram på masternivå – både i broschyrer, webb, filmer och för sociala media.