Swedsoft

Strategi / Design

Swedsoft är en oberoende, ideell förening som arbetar för att öka svensk mjukvaras konkurrenskraft. Parachute tyckte det lät toppen så vi hjälpte dem att ena krafterna inom svensk mjukvaruutveckling genom att skapa en ny grafisk profil för att lättare sprida deras budskap.