Svensk elektronik

Strategi / Design / Digital / Kampanj

Svensk Elektronik är Sveriges ledande branschorganisation för tillverkare, utvecklare och leverantörer inom elektronik. Tillsammans utgör medlemsföretagen det enskilt största nätverket inom industrin och det är den viktigaste mötesplatsen för samarbete och affärsutveckling. Parachute arbetar sedan 2013 för att stärka varumärket och få in fler medlemmar i organisationen genom riktade kampanjer och strategisk kommunikation.